La natura i el patrimoni

Vila natal de Maillol, Banyuls es plena de tresors, de velles pedres...

Els voltants son plens de Art Romanic i de Historia.